Videa hlavní stránka reference partneři-odkazy E-Shop Ceník hlavní stránka


SNP 313 - průmyslové rozpuštědlo


Rozpouštědlo SNP 313 je určeno pro odstranění tuků a zbytků maziv z kovových součástek a ploch strojů.
SNP 313 je rozpouštědlo se střední rychlostí odpařování, má vysoký bod zapálení a je dobře snášen pracovníky, kteří s ním pracují.
Rozpouštědlo SNP 313 lze použít pro odmaštění všech druhů kovu, slitin nebo lehkých kovů.
Nenapadá barvy, laky, umělé hmoty ani plexisklo, protože SNP 313 neobsahuje chlor ani žádnou leptavou látku. SNP 313 odstraní silikony, tmely, čerstvé inkousty a barvy fixů.

Použití:
Automobilový sektor, myčky aut, rypadla, zdvihací plošiny, zemědělské stroje a nářadí, strojírenství a kovovýroba, tiskárny, údržba.
SNP 313 je určeno pro odstranění tuků, vazelín, téru a olejů. SNP 313 je určeno pro čištění mechanických součástek, malých kovových dílů, plastů a gumy.
odmaštění staré vazelíny je možné SNP 314. Rozpouštědla SNP 313 a SNP 314 jsou vhodná všude tam, kde jsou těžko přístupná místa a není možné součástky snadno očistit a odmastit.

Charakteristika SNP 313:
Nepoužívat v blízkosti otevřeného ohně.
Produkt SNP 313 je lehce a příjemně parfémován.
SNP 313 se používá vždy čistý neředěný.
Rozpouštědlo SNP 313 se řadí mezi bezpečná rozpouštědla.
Rozpouštědlo SNP 313 se používá vždy za studena.
Nanáší se štětcem, v mycí vaně, v mycím stole, stříkací pistolí.
SNP 313 vysušuje pokožku

Fyzikální vlastnosti SNP 313:
Barva - Transparentní-čirá
Skupenství - kapalné
Zápach - lehce parfemovaný, přijemný
Teplota varu - 170°C
Hustota - 0,785 g/cm3
Rozpustnost ve vodě - nerozpustný
Teplota vznícení >200°C
Rozpustnost v tucích - rozpustný
Třída nebezpečnosti - "3" Hořlavá kapalina

objednávky na našem E-SHOPU.
V objednávce uvádějte přesnou dodací adresu pokud je jiná než fakturační.
Pro více informací volejte 777 180 999


Rozpouštědlo pro průmyslové použití na odmaštění součástek.