Videa hlavní stránka reference partneři-odkazy E-Shop Ceník hlavní stránka


NO RUST - odrezovač


NO RUST je nejůčinější produkt, který řeší problém koroze zcela revolučním způsobem. NO RUST ošetřovaný povrch pasivuje, tedy přeměňuje korozi na stabilní kov.

NO RUST je kompletní. Železo ošetřené produktem NO RUST nevyžaduje další ošetření a je připraveno k dalšímu natírání. Části ošetřené konvertorem NO RUST mohou být ponechány dokonce až po několik měsíců před jejich dalším natíráním či jinou povrchovou úpravou bez rezavění: rez je stabilizována pomocí produktu NO RUST během procesu oxidace a zůstává inertní. Samotná konvertovaná rez působí jako ochrana a antioxidant.

NO RUST je víceúčelový. NO RUST může být aplikován na površích totálně zkorodovaných, částečně zkorodovaných nebo částečně zkorodovaných a částečně nalakovaných. Ve všech třech případech je výsledek stejný v důsledku zinkových a molybdenových přísad: celý ošetřovaný povrch je pokryt souvislou vrstvou pasivovaného kovu šedého zbarvení. Doporučuje se testovat odolnost plastů a nátěrů předtím, než je produkt NO RUST aplikován.

NO RUST je jednoduchý na používání. Použití je velice jednoduché. Produkt NO RUST lze na povrch zkorodované plochy aplikovat štětcem, pomocí nízkotlakého čerpadla nebo postřikovače našroubovaného přímo na láhev. Díky kapalné formě se NO RUSTdostává i na skrytá místa, jako jsou výřezy a spoje přesně tam, kam by se dostala i voda.

Produkt NO RUST se používá neředěný. Před použitím se ujistěte, že ošetřovaný povrch neobsahuje korodované bubliny. Takovéto bubliny by měly být před aplikací odstraněny ocelovým kartáčem či vhodnou špachtlí. Povrch by rovněž neměl obsahovat žádné olejové či mastné skvrny. Poté v nadbtytku aplikujte NO RUST a nechte působit po dobu 12-24 hodin. Produkt NO RUSTdosahuje svého maximálního účinku v průběhu 24 hodin. Následně opláchněte přebytek produktu tekoucí vodou. V této fázi je ošetřovaný povrch pasivován a může odolávat atmosférickému působení po dobu nejméně jednoho až dvou měsíců bez jakéhokoliv dalšího zásahu. Po opláchnutí a vysušení je potom kov připraven k další povrchové úpravě nátěrem barvy či galvanizaci. K dosažení maximálního ošetření je ideální po aplikaci NO RUST použít zinkový sprej ZINC, METAL ZINC, GALVEX anebo nerez ocelový sprej STEEL.

Ošetřovaný zkorodovaný povrch nesmí být vystaven vodě minimálně po dobu 5 hodin po aplikaci. V případě, že do 5 hodin od apliakce na povrch například zaprší, je nutné celou aplikaci NO RUST zopakovat. Při vyšších okolních teplotách, hlavně v létě, se doporučuje produkt aplikovat navečer, aby se zabránilo rychlému odpařování. V některých případech se doporučuje ošetřovaný zkorodovaný povrch pokropit vodou, počkat jednu hodinu a následně aplikovat produkt NO RUST. Vlhkost zachycená korozí usnadňuje působení produktu zpomalením jeho odpařování. Vyvarujte se "rychlých" konvertorů koroze: tento proces je ve své podstatě pomalý a jeho urychlení často znamená, že bude méně účinný.

Pokrytí /Vydatnost Produkt NO RUST má výbornou vydatnost: 1 L produktu pokryje 10 až 20 m2

Možnost použití NO RUST:

Autoservisy, Dílny, Hobby Klempíři, kovotepectví, Kovové komponenty, Ocelárny, Opravárenské dílny, Opravny karosérií, Prefabrikované konstrukce, Restaurátoři, Stavitelství, Údržbové činnosti, Umělecké kovářství, Zámečníci,
odrezovač. No Rust lze rovněž použít na dutiny podběhů či jiná špatně dostupná zkorodovaná místa.


Opravárenské dílny, Autoservisy, Strojírenské operace, Kovové komponenty, Stroje a zařízení, Tisk a sítotisk, Údržbové operace

Alternativami pro odrezení je odstraňovač koroze RUGINOX a nebo víceúčelový sprej Kutron . Tyto a další výrobky najdete na našm e-shopu v kategorii odmašťovačeobjednávky na našem E-SHOPU.
V objednávce uvádějte přesnou dodací adresu pokud je jiná než fakturační.
Pro více informací volejte 777 180 999

NO RUST je odrezovač použitelný na různé druhy kovu.